Słupca - informacje


13.564
mieszkańców Słupcy
6.504
mężczyzn
7.060
kobiet

1.980
w wieku przedprodukcyjnym

8.097
w wieku produkcyjnym

3.487
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

53
zawarto małżeństw

119
urodzeń

135
zgonów

-16
przyrost naturalny
miasto Słupca
dochody

69.909.344
wydatki

68.676.808
struktura wydatków Słupcy

20.775
0,030%
Rolnictwo i łowiectwo

2.538.386
3,696%
Transport i łączność

4.988.010
7,263%
Administracja publiczna

196.436
0,286%
Gospodarka mieszkaniowa

16.193
0,024%
Działalność usługowa

81.885
0,119%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

134.527
0,196%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

246.419
0,359%
Obsługa długu publicznego

22.599.266
32,907%
Oświata i wychowanie

416.643
0,607%
Ochrona zdrowia

4.155.125
6,050%
Pomoc społeczna

185.311
0,270%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

512.218
0,746%
Edukacyjna opieka wychowawcza

5.698.474
8,298%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.477.532
2,151%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.034.641
8,787%
Kultura fizyczna i sport

19.374.970
28,212%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-24 05:24
REKLAMA
pogoda Słupca
11.8°C
wschód słońca: 05:42
zachód słońca: 18:07
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Słupcy

kiedy
2023-05-11 18:00
miejsce
Miejski Dom Kultury, Słupca, ul....
wstęp biletowany